KLEDIJ


Indien je  kledij wenst te bestellen:

 

Graag dan het gepaste bedrag betalen op rekeningnummer BE42 3632 2240 3054 (op naam van Racing Pelt Youth) met vermelding van "naam speler + kledij". De extra kledij wordt pas besteld wanneer de betaling is gebeurd.